Termíny kurzov

 Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum:   7. mája 2021  /piatok/         

čas: 15:00 h

 

 Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum:   7. mája 2021  /piatok/         

čas: 15:00 h