Poskytované služby

  • výcvik vodičov pre všetky skupiny
  • základná a pravidelná kvalifikácia vodičov
  • doškoľovacie kurzy
  • kondičné jazdy
  • kurzy prvej pomoci
  • dopravná výchova
  • emisné kontroly
  • oprava motorových vozidiel

 Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B sa uskutoční:

dátum:

čas:

 

Kurz prvej pomoci sa uskutoční:

dátum: 

čas:

 

Otvorenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu CE sa uskutoční:

dátum:  

čas:

miesto: